• doradztwo podatkowe
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT (rejestry dostaw i nabyć)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie listy płac pracowników i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • pełna obsługa ZUS wraz z przesyłaniem deklaracji drogą elektroniczną
 • wypełnianie deklaracji podatkowych VAT-7, PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-40 i innych
 • wypełnianie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28
 • obsługa zgłoszeń INTRASTAT
 • rozliczanie podatku akcyzowego
 • wnioski i rozliczanie dotacji z PFRON
 • sporządzanie deklaracji oraz wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, F-01 oraz zestawień do banku
 • reprezentacja podatnika przed organami administracji (Urząd Skarbow i ZUS, sądy – KRS).